• امروز : دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 20 May - 2024
0

تبلیغ،قاچاق و خرید و فروش سلاح درمجلس جرم‌انگاری شد

  • کد خبر : 22010
  • 02 اردیبهشت 1403 - 18:17
تبلیغ،قاچاق و خرید و فروش سلاح درمجلس جرم‌انگاری شد
نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز با مواد این طرح موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری عدل البرز به نقل از خبرگزاری میزان ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز با مواد این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱ مکرر، در تبصره ماده (۲) قانون، عبارت «سلاح‌های آموزشی» به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی» اصلاح می‌شود.

بر اساس ماده ۲، ماده (ه) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ب- سلاح شکاری با مهمات آن با قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات با قطعات موثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.

تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است.

بر اساس، ماده ۳ ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف – سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

پ – سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ت – سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ث – سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره ۱ -هر شخص در خصوص، قاچاق، تحصیل، حمل نگهداری، اختفاء، خرید، فروش ساخت متصل کردن قطعات، (مونتاژ) تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه شش محکوم میشود.

تبصره ۲- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.

بر اساس ماده ۳ مکرر، ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح میشود

ماده ۷ مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این، قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:

الف-در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.

ب در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.

پ در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از دوازده قطعه یا مهمات آن‌ها بیش از دویست فشنگ باشد.

ت -در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار پیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ده قطعه یا مهمات آن‌ها بیش از یکصد فشنگ باشد.

ث در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آن‌ها بیش از یک فشنگ باشد.

بر اساس ماده ۴، ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ – هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سردجنگی به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده ۵، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۱) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر ۱- وسیله نقلیه حامل غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات موثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن، به نفع دولت ضبط می‌شود.

نمایندگان با ماده ۶ طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۶؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر (۲) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر ۲ -هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها، وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه با ماده (۷) این طرح با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۷ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۳) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر ۳- کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم، مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود بیست درصد (۲۰) ارزش ریالی عواید موضوع این قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیرو‌های عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.

همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۸ طرح مذکور پرداختند که با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۸؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۴) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر ۴- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک، محل برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود:

۱- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین بیش از یک، قبضه سلاح گرم سبک خودکار پیش از پنج، قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و پی جی و سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از ده، قبضه سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از پانزده قبضه

۲- بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آن‌ها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر. پی. جی باشد.

بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین ماده ۹ طرح مذکور را با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۹ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرره) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر ۵ – در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است در صورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته، باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود.

نمایندگان مجلس در ادامه با ماده (۱۰) این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۰؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۶) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر ۶ – مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

ماده ۱۱ اصلاحی ۱۴۰۳/۱/۲۶

نمایندگان همچنین با بررسی ماده (۱۱) طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۱؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۷) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر ۷ – ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.

پایان پیام/

لینک کوتاه : https://adlealborz.ir/?p=22010

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.